GTranslate


PakningsudlægningLækage?

Undersøgelser viser, at årsagen ofte er en forkert installeret pakning.

Løsning

Udskift konventionel pakning med CIP (cured-in-place), som i det fleste tilfælde er en tokomponent silikonepakning, der blandes og robotdispenseres direkte. Hærdningen foregår i en tunnelovn. 

Støvforsegling

Udover at forhindre lækager fungerer pakningerne også eksellent som støvforsegling.
Scanmaster tilbyder at udlægge pakninger såvel direkte på maskindele som på coated papir ell. pap til reservedels- og eftermarkedet.
Såfremt I selv ønsker at udlægge pakninger, tilbyder vi færdige systemløsninger til formålet.

 Eksempel på pakningsudlægning med robot