GTranslate

 

TrumMeter

Præcisions instrument til måling af rem-tilspænding

 Trummeter

Et remtræk opnår først sin maksimale levetid, når det er konfigureret specifikt til formålet, remmen er korrekt tilspændt og remskiverne nøjagtigt rettet ind. TrumMeter er et elektronisk mikroprocessorstyret måleinstrument med en målesonde, som kan anvendes til måling af remspænding og til at kontrollere opspændingskraften af et remtræk. Instrumentet kan vise måleresultater i Hertz, Newton eller poundforce.

Den målte værdi kan sammenlignes med den nominelle værdi specificeret af remtrækkets fabrikant (som en naturlig frekvens i Hz eller som opspændingskraft i N). Den er afhængig af remtrækkets karakteristika.

Tilbehør & bestillingsnr.

 

 

Produktblade:

TrumMeter

Betjeningsvejledning