GTranslate

LEAK-DETECT

Lækagesøger til både trykluft- & vakuumsystemer
samt forbrændingsmotorers indsugnings- & udstødningssystemer.

 

For at sikre pålidelig og økonomisk drift af ethvert lufttæt system kræves regelmæssige eftersyn og udbedringer af utætheder, uanset om det drejer sig om over- eller undertryk.

 

LEAK-DETECT kan det hele i ét og samme instrument:

Selv den mindste utæthed vil udsende ultrasoniske lyde, som øjeblikkelig opfanges af apparatet, også i støjende produktionshaller og værksteder.

Luftstrømmens retning (ud eller ind) er uden betydning.

 

F.eks. kan el-forbruget til produktion af trykluft/vakuum typisk reduceres med op til 30%!

Sammenlignet med de forøgede omkostninger vil udbedring af blot 2 utætheder på 1 mm i diameter rigeligt kompensere for udgiften til et LEAK-DETECT instrument fra Scanmaster.

Generelt spildes typisk 25-70 % af det samlede el-forbrug til trykluft-/vakuumproduktion p.g.a. utætheder, men et periodisk lækagecheck sandsynliggør en ganske betragtelig årlig besparelse:

Hul-diameter

mm

 Luft-tab v. 6 bar

ltr/sec

El-tab

kWh

Mer-omkostning

DKK

1

1,2

0,3

2.155

3

11,1

3,1

22.268

5

30,9

8,3

59.621

10

123,8

33,0

237.046

Beregningen er baseret på en kWh-pris på 0,82 DKK.

Leak Detect 40

 

LEAK-DETECT:

Andet industrielektronik: